zblogger

您现在的位置是:首页 > 宋词 > 正文

宋词

悲歌(悲歌可以当泣)

quanzhong2021-08-09宋词181
悲歌(悲歌可以当泣)悲歌(悲歌可以当泣)作者:两汉乐府朝代:汉朝悲歌(悲歌可以当泣)原文:【悲歌】悲歌可以当泣[1],远望可以当归[2]。思念故乡,郁郁累累[3]。欲归家无人,欲渡河无船。心思不能言[
悲歌(悲歌可以当泣)

悲歌(悲歌可以当泣)

作者:两汉乐府 朝代:汉朝 悲歌(悲歌可以当泣)原文: 【悲歌】 悲歌可以当泣[1], 远望可以当归[2]。 思念故乡,郁郁累累[3]。 欲归家无人,欲渡河无船。 心思不能言[4],肠中车轮转[5]。

悲歌(悲歌可以当泣)拼音解读

【bēi gē 】 bēi gē kě yǐ dāng qì [1], yuǎn wàng kě yǐ dāng guī [2]。 sī niàn gù xiāng ,yù yù lèi lèi [3]。 yù guī jiā wú rén ,yù dù hé wú chuán 。 xīn sī bú néng yán [4],cháng zhōng chē lún zhuǎn [5]。

发表评论

评论列表

  • 访客(2021-08-18 06:55:06)回复取消回复

    上海九院跑腿黄牛挂号137——9529——6084