zblogger

您现在的位置是:首页 > 宋词 > 正文

宋词

暗香

admin2021-10-21宋词94
暗香暗香作者:吴潜朝代:宋代暗香原文:闻尧章死西湖,尝助诸丈为殡之,今又不知几年矣。自昭忽录示尧章暗香、疏影二词,因信手酬酢,并赓潘德久之诗云。晓霜一色。正恁时陇上,征人横笛。驿使不来,借问孤芳为谁折
暗香

暗香

作者:吴潜 朝代:宋代 暗香原文: 闻尧章死西湖,尝助诸丈为殡之,今又不知几年矣。自昭忽录示尧章暗香、疏影二词,因信手酬酢,并赓潘德久之诗云。
晓霜一色。正恁时陇上,征人横笛。驿使不来,借问孤芳为谁折。休说和羹未晚,都付与、逋仙吟笔。算只是,野店疏篱,樵子共争席。
寒圃,众籁寂。想暗里度香,万斛堆积。恼他鼻观,巡索还无最堪忆。萼绿堂前一笑,封老干、苔青莓碧。春漏也,应念我、要归未得。

暗香拼音解读

wén yáo zhāng sǐ xī hú ,cháng zhù zhū zhàng wéi bìn zhī ,jīn yòu bú zhī jǐ nián yǐ 。zì zhāo hū lù shì yáo zhāng àn xiāng 、shū yǐng èr cí ,yīn xìn shǒu chóu zuò ,bìng gēng pān dé jiǔ zhī shī yún 。
xiǎo shuāng yī sè 。zhèng nín shí lǒng shàng ,zhēng rén héng dí 。yì shǐ bú lái ,jiè wèn gū fāng wéi shuí shé 。xiū shuō hé gēng wèi wǎn ,dōu fù yǔ 、bū xiān yín bǐ 。suàn zhī shì ,yě diàn shū lí ,qiáo zǐ gòng zhēng xí 。
hán pǔ ,zhòng lài jì 。xiǎng àn lǐ dù xiāng ,wàn hú duī jī 。nǎo tā bí guān ,xún suǒ hái wú zuì kān yì 。è lǜ táng qián yī xiào ,fēng lǎo gàn 、tái qīng méi bì 。chūn lòu yě ,yīng niàn wǒ 、yào guī wèi dé 。

发表评论

评论列表

  • 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧~