zblogger

您现在的位置是:首页 > 元曲 > 正文

元曲

后庭花破子(玉树后庭前)

admin2021-10-24元曲46
后庭花破子(玉树后庭前)后庭花破子(玉树后庭前)作者:李煜朝代:唐朝后庭花破子(玉树后庭前)原文:玉树后庭前,瑶草妆镜边。去年花不老,今年月又圆。莫教偏,和月和花,天教长少年。后庭花破子(玉树后庭前)
后庭花破子(玉树后庭前)

后庭花破子(玉树后庭前)

作者:李煜 朝代:唐朝 后庭花破子(玉树后庭前)原文: 玉树后庭前, 瑶草妆镜边。 去年花不老, 今年月又圆。 莫教偏,和月和花, 天教长少年。

后庭花破子(玉树后庭前)拼音解读

yù shù hòu tíng qián , yáo cǎo zhuāng jìng biān 。 qù nián huā bú lǎo , jīn nián yuè yòu yuán 。 mò jiāo piān ,hé yuè hé huā , tiān jiāo zhǎng shǎo nián 。

发表评论

评论列表

  • 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧~