zblogger

您现在的位置是:首页 > 古诗 > 正文

古诗

菩萨蛮(送刘贵伯)

admin2021-10-24古诗108
菩萨蛮(送刘贵伯)菩萨蛮(送刘贵伯)作者:葛长庚朝代:宋代菩萨蛮(送刘贵伯)原文:_山云冷风萧瑟。野猿啼罢蟾光白。听彻太清弦。断肠云水天。金陵君此去。秋入蒹葭浦。兴满即回辕。明年二月春。菩萨蛮(送刘贵
菩萨蛮(送刘贵伯)

菩萨蛮(送刘贵伯)

作者:葛长庚 朝代:宋代 菩萨蛮(送刘贵伯)原文: _山云冷风萧瑟。野猿啼罢蟾光白。听彻太清弦。断肠云水天。
金陵君此去。秋入蒹葭浦。兴满即回辕。明年二月春。

菩萨蛮(送刘贵伯)拼音解读

_shān yún lěng fēng xiāo sè 。yě yuán tí bà chán guāng bái 。tīng chè tài qīng xián 。duàn cháng yún shuǐ tiān 。
jīn líng jun1 cǐ qù 。qiū rù jiān jiā pǔ 。xìng mǎn jí huí yuán 。míng nián èr yuè chūn 。

发表评论

评论列表

  • 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧~