zblogger

宋词

 • 贺新郎(平原纳宠姬,能奏方响,席上有作)

  贺新郎(平原纳宠姬,能奏方响,席上有作)贺新郎(平原纳宠姬,能奏方响,席上有作)作者:刘过朝代:宋代贺新郎(平原纳宠姬,能奏方响,席上有作)原文:倦舞轮袍后。正鸾慵凤困,依然怨新怀旧。别有艳妆来执乐,春笋微揎罗袖。试一曲、琅璈初奏。莫放珠帘容易卷,怕人知、世有梨园手。钗玉冷,钏金瘦。烛花对翦明於昼。

  日期 2021-10-25  阅 23  
 • 导引(一曲·虞主回京双调四曲)

  导引(一曲·虞主回京双调四曲)导引(一曲·虞主回京双调四曲)作者:范祖禹朝代:宋代导引(一曲·虞主回京双调四曲)原文:思齐文母,盛烈对皇天。演宝祚千年。卿云复旦治功全。厌人世登仙。龙舆忽掩三川。彩仗属车旋。维清象舞告英宣。入诗颂歌弦。导引(一曲·虞主回京双调四曲)拼音解读:sīqíwénmǔ,shè

  日期 2021-10-25  阅 16  
 • 蝶恋花(笑艳秋莲生绿浦)

  蝶恋花(笑艳秋莲生绿浦)蝶恋花(笑艳秋莲生绿浦)作者:晏几道朝代:宋朝蝶恋花(笑艳秋莲生绿浦)原文:【蝶恋花】笑艳秋莲生绿浦,红脸青腰,旧识凌波女。照影弄妆娇欲语,西风岂是繁华主。可恨良辰天不与,才过斜阳,又是黄昏雨。朝落暮开空自许,竟无人解知心苦。蝶恋花(笑艳秋莲生绿浦)拼音解读:【diéliàn

  日期 2021-10-25  阅 23  
 • 登观音台望城

  登观音台望城登观音台望城作者:白居易朝代:唐朝登观音台望城原文:【登观音台望城】[1]百千家似围棋局,十二街如种菜畦。[2]遥认微微入朝火,[3]一条星宿五门西。登观音台望城拼音解读:【dēngguānyīntáiwàngchéng】[1]bǎiqiānjiāsìwéiqíjú,shíèrjiērú

  日期 2021-10-25  阅 26  
 • 永遇乐(春暮有怀)

  永遇乐(春暮有怀)永遇乐(春暮有怀)作者:刘仙伦朝代:宋代永遇乐(春暮有怀)原文:青幄蔽林,白毡铺径,红雨迷楚。画阁关愁,风帘卷恨,尽日萦情绪。阳台云去,文园人病,寂寞翠尊雕俎。惜韶容、匆匆易失,芳丛对眼如雾。巾欹润里,衣宽凉渗,又觉渐回骄暑。解箨吹香,遗丸荐脆,小芰浮鸳浦。画栏如旧,依稀犹记,伫立

  日期 2021-10-25  阅 32  
 • 学校女性奴sm训练调教/红高粱中性描写的段落

  学校女性奴sm训练调教/红高粱中性描写的段落

  当年他“捡”回来的。 当然,用这个捡字,他每次揶揄之后,都少不了被婆娘又拧又咬的,非得他说是明媒正娶的为止,当然,每次她又咬又拧之后,就会用另外的方式补偿秦锋,让秦锋在她那水做的身子上消停快

  日期 2021-10-25  阅 263  
 • 【商调】梧叶儿_佩解螭文玉

  【商调】梧叶儿_佩解螭文玉【商调】梧叶儿_佩解螭文玉作者:李致远朝代:元代【商调】梧叶儿_佩解螭文玉原文:佩解螭文玉,衾闲鸳序锦,钗折凤头金。夜雨留荷泪,西风吼树音,秋月弄桐阴,梅花谢别来到今。【商调】梧叶儿_佩解螭文玉拼音解读:pèijiěchīwényù,qīnxiányuānxùjǐn,chā

  日期 2021-10-25  阅 23  
 • 鸬鹚谚

  鸬鹚谚鸬鹚谚作者:佚名朝代:唐代鸬鹚谚原文:鸬鹚不打脚下塘。鸬鹚谚拼音解读:lúcíbúdǎjiǎoxiàtáng。

  日期 2021-10-25  阅 30  
 • 包含春的诗词(包含春的诗词白居易)

  包含春的诗词(包含春的诗词白居易)

  明快晚春送春诗词8首:万点残红空过眼,一番新绿又从头春天是个令人百感交集的季节,从冬天的冰雪里就等待第一朵梅花,第一枝蒹葭,人们充满了对春天的盼望,春天来时,先东风吹开了冻水,梅花开花,随着气温越来越高,桃李樱杏争先恐后开花,惹得人心

  日期 2021-10-25  阅 6  包含春的诗词(包含春的诗词白居易)
 • 念奴娇(九日作)

  念奴娇(九日作)念奴娇(九日作)作者:姚述尧朝代:宋代念奴娇(九日作)原文:山城秋好,正西风淅淅,登高时候。杖倚徘徊凝望处,翠叠万山如绣。云绕禾场,烽沈戎马,田野欢声凑。琴堂无事,何妨同泛香溜。况有庭下黄花,遍河阳、尽把金钱铺就。一坐簪缨谭笑里,尘脱风生清昼。饮罢龙山,诗成彭泽,灏气森星斗。醉归凝

  日期 2021-10-25  阅 22  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    尾页